5 فوریه 2024  
 ستاگیدیا  

متقی: “درباره حضور در نشست دوحه تصمیم خواهیم گرفت.”

متقی: “درباره حضور در نشست دوحه تصمیم خواهیم گرفت.”

فریدون سینیر اوغلو هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه کشور دیدار و روی نشست آینده دوحه در مورد افغانستان، صحبت کرد.

درین دیدار سرپرست وزارت خارجه یک بار دیگر، با استناد به قطعنامه 2771 ملل متحد، گماشتن نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان را در موجودیت نماینده هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما در کابل، غیر ضروری خواند.

در خبرنامه‌ای که از سوی وزارت امور خارجه به نشر رسیده آمده است که آقای سینیر اوغلو اطلاعاتی را در خصوص نشست دوحه با آنان شریک ساخته است و در کنار آن تاکیده ورزیده است که هدف از برگزاری نشست دوحه تعامل دوام‌دار جامعه جهانی با افغانستان برای کسب دست‌آوردهای بیشتر در عرصه سیاسی است.

درین خبرنامه به نقل از نماینده ویژه ملل متحد آمده است که اجماع برای حضور مقامات کابل در نشست دوحه شکل گرفته و از وزارت خارجه حکومت سرپرست برای شرکت در آن دعوت گردیده است تا هیئت بلندپایه‌ای را اعزام نماید.

بر اساس این خبرنامه، امیر خان متقی، نشست دوحه را فرصت خوبی برای افغانستان دانسته و افزوده است که آنان بعد از کسب معلومات و جزئیات بیشتر در باره ترکیب، آجندا و تشکیل این نشست، در باره حضور شان تصمیم خواهند گرفت.

گفتنی است که نشست دوحه با میزبانی سازمان ملل متحد با محوریت مسایل مربوط به افغانستان، تا دو هفته دیگر برگزار خواهد شد.