12 می 2024  
 ستاگیدیا  

علاقمندی چین به سرمایه‌گذاری در سکتور تکنالوژی معلوماتی

علاقمندی چین به سرمایه‌گذاری در سکتور تکنالوژی معلوماتی

ژاوشینگ سفیر جمهوری خلق چین در کابل در دیدارش با سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حکومت سرپرست، گفته است که تلاش می‌کند تاجران و سرمایه‌گذاران چینی را به سرمایه‌گذاری در بخش تکنالوژی معلوماتی و مخابرات افغانستان تشویق نماید تا در کنار حفظ منافع هردو کشور، به رشد اقتصادی متقابل نیز کمک صورت گیرد.

آژانس خبری باختر گزارش داده است که درین دیدار، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی حکومت سرپرست به روابط تاریخی و دیرینه افغانستان و چین اشاره کرده و گفته است که این روابط در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی بین دو کشور، بر بنیاد احترام متقابل و منافع هردو جانب همچنان ادامه دارد.

بر بنیاد گزارش، افغانستان با توجه به موقعیت جغرافیای مناسبی که دارد، در صورتی که چین بتواند کیبل فایبر نوری را تا مرز واخان در ولایت بدخشان امتداد بدهد، می‌تواند به مرکز اتصال منطقه‌ای کشورهای آسیایی تبدیل شود.

سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان همچنان یادآور شده است که افغانستان به زودی کیبل فایبر نوری را تا نوار مرزی افغانستان با چین گسترش خواهد داد، تا افغانستان با چین از طریق فایبر نوری وصل گردد.

سفیر چین نیز درین دیدار، با یادآوری از روابط خوب آن کشور با افغانستان در طول تاریخ، از تلاش کشورش برای تقویت و پایداری هرچه بیشتر این روابط خبر داد و افزود که بیجینگ به آموزش کادرهای افغانستان علاقه دارد و تلاش می‌ورزد تا تسهیلات بیشتری را درین زمینه برای شهروندان افغانستان فراهم سازد.

گزارش به نقل از سفیر چین می‌افزاید که آن کشور در نظر دارد تا کیبل فایبر نوری را از طریق مرز واخان گسترش دهد و درین مورد با متخصصین و کارشناسان کشور نیز گفتگو خواهد کرد.

افغانستان به عنوان بازار بسیار مناسب برای کالاهای چینی به حساب می‌آید و هم‌اکنون بخش مهم و عمده کالاهای مورد نیاز در افغانستان از طریق این کشور تامین می‌گردد. همچنان پروژه مس عینک لوگر و چند پروژه مهم انکشافی دیگر در افغانستان نیز به شرکت‌های چینی سپرده شده است.