8 می 2024  
 ستاگیدیا  

در سال 1402، نزدیک به 53000 تذکره در ولایت بامیان توزیع شده است

در سال 1402، نزدیک به 53000 تذکره در ولایت بامیان توزیع شده است

خبرگزاری دولتی باختر به نقل از ریاست احصائیه و معلومات ولایت بامیان نوشته است که در سال 1402 خورشیدی، در حدود 52 هزار و 761 تن از شهروندان بامیان از آن اداره کارت هویت (تذکره) دریافت کرده‌اند که شامل 29 هزار و 800 تذکره الکترونیکی و 22 هزار و 961 تذکره کاغذی می‌باشد.

در گزارش آمده است که روزانه در حدود 700 نفر از متقاضیان برای دریافت خدمات مربوط به تذکره الکترونیکی و کاغذی به اداره احصائیه و معلومات ولایت بامیان مراجعه می‌کنند.

بر بنیاد این گزارش، در سطح ولایت بامیان فقط یک مرکز توزیع تذکره فعالیت دارد. این مرکز در طول سال گذشته خدماتی چون اصلاح تذکره کاغذی (3141 مورد)، خدمات ثبت وقایع حیاتی (16362 مورد)، کارت تولد (961 مورد) و صدور پارچه‌های فوتی (401 مورد) را نیز ارائه کرده است. همچنان برای حدود 1624 تن از شهروندان بامیان خدمات پس از توزیع تذکره الکترونیکی نیز ارائه شده است.

ریاست احصائیه و معلومات ولایت بامیان در مورد اینکه چه تعداد از نفوس مجموعی بامیان تا اکنون تذکره الکترونیکی دریافت کرده‌اند چیزی نگفته است.

این در حالیست که بعد از روی کار آمدن حکومت سرپرست، قیمت صدور تذکره الکترونیکی به شدت افزایش یافته است. در گذشته قیمت یک قطعه تذکره الکترونیکی صد افغانی بود، اما این هزینه نخست به سه صد افغانی رسید، در گام بعدی به پنج‌صد افغانی افزایش یافت و در اداره آسان خدمات، بابت هزینه یک قطع تذکره الکترونیکی مبلغ 700 افغانی دریافت می‌شود. این امر ممکن است به دلیل فقر مفرطی که در جامعه وجود دارد، تعداد زیادی از شهروندان را از گرفتن تذکره الکترونیکی منصرف بسازد.

پست مدرنیزم (2)
پست مدرنیزم (2)
9 جولای 2024