تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, خبرها, سخن روز

افغانستان و ضرورت هم‌پذیری

توسط - افغانستان و ضرورت هم‌پذیری

بحران و منازعه در افغانستان، بدون تردید ریشه در افزایش شکاف‌های اجتماعی و تضادهای قومی دارد. تاریخ معاصر افغانستان آکنده است از سیاست‌ها، جنگ‌ها، کشتارها، قتل عام‌ها و سرکوب‌هایی که متاثر از اندیشه‌های قوم‌گرایانه و تک‌محورانه بوده و با هدف دست‌یابی به قدرت، تحکیم پایه‌های قدرت، پاک‌سازی قومی و تحلیل قدرت آنانی که ”دیگران“ خوانده شده‌اند، انجام یافته است. چنین عمل‌کردی...

تیتر نخست, زنان, سیاست

مشارکت سیاسی زنان در افغانستان-بخش هفتم

توسط - مشارکت سیاسی زنان در افغانستان-بخش هفتم

می‌توان گفت که بحث مشارکت زنان در عرصه سیاست در دوره پیش از طالبان، تنها به صورت مشارکت توده‌ای به معنای شرکت در تظاهرات و راهپیمایی‌ها بود، اما در زمان طالبان در همین سطح نیز مشارکت سیاسی زنان را شاهد نبودیم. بنابراین مشارکت در سطح نخبگان که مستلزم اعلام نامزدی و عضویت زنان در مجلس قانون‌گذاری و نفوذ در نهادهای سیاسی...

تیتر نخست, زنان, سیاست

مشارکت سیاسی زنان در افغانستان-بخش سوم

توسط - مشارکت سیاسی زنان در افغانستان-بخش سوم

حبیب‌الله محمدی

مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی و درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی است. به‌طور اجتناب ناپذیری مشارکت سیاسی با اجتماعی شدن سیاسی رابطه نزدیک دارد، اما نباید آن را تنها در امتداد یا نتیجه اجتماعی شدن در نظر گرفت. علاوه براین، مشارکت سیاسی با تعدادی...

تیتر نخست, زنان, سیاست

مشارکت سیاسی زنان در افغانستان-بخش نخست

توسط - مشارکت سیاسی زنان در افغانستان-بخش نخست

حبیب‌الله محمدی

چکیده

نقش و مشارکت زنان در توسعه سیاسی، شاخصی مهم در فرایند توسعه‌ی پایدار جامعه و عبور از وضعیت نابسامان کنونی محسوب می‌شود.  مقاله حاضر نقس و جایگاه مشارکت زنان را در فرایند توسعه سیاسی- اجتماعی جامعه افغانی در دوره‌های قبل از رژیم طالبان، دروان طالبان و پساطالبان مورد برسی قرارداده است. سوال اساسی تحقیق این است...