تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, زنان

در دفاع از حقوق انسانی زنان- بخش دوم

توسط - در دفاع از حقوق انسانی زنان- بخش دوم

خوشبختانه قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در ماده هفتم تصریح می‌دارد که دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین‌المللی، میثاق‌های بین‌المللی‌ای که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می‌کند. دولت این اصل را پذیرفته‌ است که زنان به عنوان شهروندان افغانستان باید دارای حقوق برابر با دیگر شهروندان باشند و هرگونه تبعیضی علیه آنان...

تیتر نخست, سخن روز, سیاست

اعتراض شورش نیست، حق است!

توسط - اعتراض شورش نیست، حق است!

اعتراض، اعلام نارضایتی و ابراز نظر و مخالفت، در امور مختلف، حق مسلم و قانونی هر فردی از شهروندان کشور به حساب می‌آید، زیرا این حق در قانون اساسی کشور تصریح شده است. در ماده 37 این قانون آمده است که: "اتباع افغانستان می‌توانند برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون، اجتماع و تظاهرات نمایند." و نیز در ماده...

تیتر نخست, جامعه

جلب حمایت مردم؛ مهم‌ترین پیش‌نیاز تحقق حاکمیت قوانین در افغانستان

توسط - جلب حمایت مردم؛ مهم‌ترین پیش‌نیاز تحقق حاکمیت قوانین در افغانستان

جواد فلسفی

قانون اساسی افغانستان اگر کامل‌ترین قانون نباشد، اما قطعا بهترین قانون اساسی تاریخ این کشور به شمار می‌رود. این قانون در مواردی حتا بهتر از قوانین اساسی کشورهای منطقه خوانده شده است. با این حال، تطبیق و اجرای این قانون، تا هنوز آن‌گونه که باید، صورت نگرفته است. با این حال، سوال اساسی در این است که ناکامی مجـریان قانـون...