14 اکتبر 2023  
 سلیمان احمدی  

هرات فرورفته در ماتم؛ در سکوت شرم‌بار دنیا، دانشگاهیان بامیان کمک نقدی جمع‌آوری کردند

هرات فرورفته در ماتم؛ در سکوت شرم‌بار دنیا، دانشگاهیان بامیان کمک نقدی جمع‌آوری کردند

هرات؛ عروس شهرهای افغانستان این روزها در سوگ عمیقی فرو رفته است. خشم طبیعت این خطه زیبا از جغرافیای افغانستان را به کام خود فروبرده و خیمه ماتم در آن بنا نهاده است. گستره این فاجعه بزرگ به‌حدی است که جان حدود سه هزار انسان را گرفته است و بیشتر از همین کمیت را زخمی کرده است. آن‌چه گزارش می‌شود حدود بیشتر از بیست قریه از ولسوالی زنده‌جان هرات به‌کلی نابود گردیده و به ویرانه مبدل شده‌اند. ابعاد فاجعه هر لحظه و هر روز گستردگی بیشتری به‌خود می‌گیرد و آمار و ارقام را سنگین‌تر می‌سازد. دراین میان اما با وجود گذشت چندین روز از این رویداد، جهان چشم خود را به‌روی آن بسته است؛ به‌جز از کشور ایران که تیم‌های امدادرسانی و بسته‌های امدادی خویش را به ساحه اعزام کرده است و در کنار آن خبرهایی از توزیع کمک‌های نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد به گوش می‌رسد، هیچ کشور و سازمان بین‌المللی دیگری نخواسته است اهمیتی به هزاران انسان آواره و بی‌سرپناه این سرزمین قایل شود و به کمک آنان بشتابد.

نخستین کاروان کمک‌های مردمی اما از داخل هرات و از شهرک جبرئیل به زنده‌جان گسیل شد. حلقه‌های اجتماعی فعال دراین ناحیه، با احساس مسئولیت در قبال هم‌وطنان شدیدا زخم‌خورده‌شان، به کمک آنان شتافتند و آن‌چه در توان داشتند را به‌کار گرفتند و وظیفه ایمانی و وجدانی‌شان را به انجام رسانیدند.

بامیان؛ خطه‌ای که از دیرباز تا اکنون به‌عنوان گل سرسبد مدنیت، هم‌پذیری و نوع‌دوستی در سطح کشور مطرح بوده است، بازهم دست‌به‌کار شده است. دانشگاهیان دانشگاه بامیان در اقدامی انسانی و شایسته، کمک‌های نقدی‌شان را برای کمک به آسیب‌دیدگان هرات جمع‌آوری کردند. استادان دانشگاه، کارمندان اداری و حتی پرسونل خدماتی دانشگاه بامیان با اشتراک در یک کار خیر و انسان‌دوستانه، هم‌وطنان داغ‌دیده و آواره هراتی‌شان را از یاد نبردند و با این اقدام نیک، تلاش کرده‌اند تا زخمی از هزاران زخم خونین هرات و هراتیان عزیز را التیام بخشند.

افغانستان، با هر نقطه دیگری از جغرافیای جهان تفاوت دارد و جهانیان همواره با دید متفاوت به این کشور می‌نگرند. به‌یاد داریم که در زمان وقوع زمین‌لرزه در ترکیه، تمام جهان بسیج شدند و سیلی از کمک‌های انسان‌دوستانه و تجهیزات مورد نیاز را در جهت نجات جان گیرماندگان در زیر آوار، کمک به زخمی‌ها و رسیدگی به آوارگان و بازماندگان زمین‌لرزه بسیج کردند و سهمی بزرگ در کمک به مردم ترکیه به‌عهده گرفتند، اما وقتی سخن از افغانستان و شهروندان همیشه‌محکوم و مظلوم آن به‌میان می­آید، گوش جهان کر و چشم جهان کور می‌شود. انسان‌های این سرزمین هیچ‌گاهی برابر سایر انسان‌ها نبوده‌اند و اهمیت و کرامت یک‌سانی با سایر انسان‌های جهان نداشته‌اند.

در حال حاضر، این سیاست و بازی‌های سیاسی است که انسانیت، کرامت انسانی، حقوق بشر و مسایلی از این دست را تعریف می‌کنند. سیاست ناسالم و آلوده به تبعیض دنیا و قدرت‌های هژمون است که تصمیم می‌گیرد کدام کتله از انسان‌ها در کدام نقطه­ از زمین ارزش دارند و باید مورد توجه قرار گیرند و کدام جمعیت از انسان‌های روی زمین، شایستگی برخورداری از رفتار هم‌سان و هم‌گون با دیگران را ندارند و باید در انزوا و محرومیت نگهداشته شوند.

هرات و افغانستان یک‌پارچه در سوگ و اندوه فرورفته و جهان از آن­ بالا به تماشا نشسته است. مرگ و آوارگی انسان‌های این سرزمین سوخته، ذهن هیچ­کسی را نمی­آزارد و هیچ وجدانی را به درد نمی‌آورد.