تیتر نخست, جامعه, زنان

چالش‌های دفاع از حقوق زنان

توسط - چالش‌های دفاع از حقوق زنان

محمدرضا احسانی

طرح مسئله زنان و حقوق و تکاليف آنان در جوامع مختلف و به ويژه در کشورهاي اسلامي، از لحاظ نظري و عملي به صورت يک مشکل پيچيده، حساس و در عين حال اجتناب‌ناپذير در آمده و پرسش‌هاي عميق و زيادي را متوجه ساختارهاي سياسي، فرهنگي، حقوقي و اجتماعي ما به ميان آورده که پاسخ‌گويي به پرسش‌ها و شبهه‌هاي مطرح‌شده را...

تیتر نخست, جامعه, روایت و یادداشت

دختر دهاتی و زندگی برای دیگران

توسط - دختر دهاتی و زندگی برای دیگران

قبل از این‌که نور خورشید زمین را فرش کند و گرمایش را به زمین ببخشد، او بستر گرم و خواب شیرین‌تر از عسل‌اش را ترک گفته، به پیشگاه ایزد منان لحظه‌ای می‌ایستد و با خدایش راز و نیاز می‌کند؛ بهار و زمستان برای او هیچ‌گونه تفاوتی ندارد، زیرا برنامه‌های روزانه‌اش یک‌نواخت و بدون تغییر است.

او چادرش را دَور سرش...