تیتر نخست, جامعه

خودآگاهی چیست و چگونه می‌توان آن را در خود تقویت کرد؟-بخش دوم و پایانی

توسط - خودآگاهی چیست و چگونه می‌توان آن را در خود تقویت کرد؟-بخش دوم و پایانی

ویژگی های افراد دارای خوداگاهی بالا  - برای خود ارزش قایل هستند. - از روحیه انتقاد پذیری برخوردارند. - نسبت به ارزش‌ها و اعتقادات‌شان آگاهی کامل دارند و از آن دفاع می‌کنند. - احساس خشنودی و رضایت خاطر زیادی دارند. - در مقابل فشار و ضربه‌های روانی اجتماعی مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهند. - به دنبال سرزنش یا تحقیر دیگران نیستند، بلکه با دیگران با احترام برخورد...

تیتر نخست, جامعه

خودآگاهی چیست و چگونه می‌توان آن را در خود تقویت کرد؟ – بخش نخست

توسط - خودآگاهی چیست و چگونه می‌توان آن را در خود تقویت کرد؟ – بخش نخست

خودآگاهی مهارتی است که کمک می‌کند تا در مورد خویشتن، نیازها، خصوصیات، اهداف، نقاط ضعف و نقاط قوت، احساسات و هویت خود شناخت کامل‌تری به دست آوریم. مطالعات نشان داده است که ضعف در آگاهی از خود با بسیاری از مشکلات روانی و اجتماعی مانند افسردگی، اضطراب، احساس حقارت، اعتمادبه‌نفس پایین، مشکلات ارتباطی، احساس تنهایی، سومصرف مواد و... در ارتباط است....