3 سپتامبر 2021  
 نظیفه حیدری  

ادامه اعتراضات زنان در کشور؛ «طالبان به حقوق زنان احترام بگذارند»

ادامه اعتراضات زنان در کشور؛ «طالبان به حقوق زنان احترام بگذارند»

شماری از زنان فعال در عرصه‌های مختلف در کشور، با راه‌اندازی یک گردهمایی اعتراضی در کابل از طالبان خواستند تا زمینه حضور و مشارکت زنان در ساختار کابینه دولت جدید را فراهم سازد. آنان با حمل و سردادن شعارهای «تحصیل، کار، آزادی- پیش به‌سوی آبادی»، «ما همه باهم هستیم، ظلم و ستم شکستیم» و «حقوق زنان با مردان برابر است»، تاکید کردند که گروه طالبان باید به تمامی حقوق زنان احترام بگذارد.

این زنان که بیشترشان فعالان رسانه‌ای و اعضای جامعه مدنی‌اند و در بخش‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، هنری، حقوقی فعالیت دارند، می‌گویند که طالبان نباید هیچ‌یک از حقوق آنان به‌شمول آزادی بیان، حق کار و تحصیل زنان را نقض کرده و نادیده گیرد.

این دومین گردهمایی اعتراضی زنان کشور در دو روز گذشته است که در اعتراض به وضع محدودیت بر فعالیت‌های زنان از سوی طالبان، راه‌اندازی می‌شود.

 روز گذشته شماری از زنان در هرات نیز با برپایی یک گردهمایی در مقابل ساختمان اداره محلی طالبان برای این ولایت، از این گروه خواستند تا حقوق زنان از جمله حق تحصیل و کار آنان را رعایت کند. زنان هراتی که پلاکاردهایی با شعارهای «نترسید، نترسید، ما همه باهم هستیم!» و «هیچ حکومتی بدون حمایت زنان پایدار نمی‌ماند» نسبت به نقض حقوق زنان از سوی طالبان هشدار دادند.

این درحالی است که چند روز پیش، شیرمحمد عباس استانکزی، معاون دفتر سیاسی طالبان که به گزارش خبرگزاری رویترز، قرار است در یکی از پست‌های مهم کابینه دولت جدید طالبان گمارده شود، چند روز پیش گفته بود که هیچ زنی در کابینه و در سطح وزیر در ساختار دولت این گروه حضور نخواهد داشت. استانکزی حتا حضور زنان در بست‌های پایین‌رتبه دولتی را مشروط به عدم همکاری آنان با دولت پیشین اعلام کرده بود.

این اظهارات درحالی صورت گرفته است که پیش از این، برخی از سخنگویان طالبان گفته بودند که زنان افغانستان هیچ‌چیزی را از دست نداده‌اند و می‌توانند از همه حقوق خود برخودار باشند؛ چیزی با موضع‌گیری‌های این روزهای رهبران این گروه در برابر زنان، هم‌خوانی ندارد.