3 می 2023  
 راحله سلطانی  

شفاخانه ۱۲۰بستر “امام خمینی” تا دو ماه دیگر آماده عرضه خدمات صحی می‌شود

شفاخانه ۱۲۰بستر “امام خمینی” تا دو ماه دیگر آماده عرضه خدمات صحی می‌شود

مسولان شفاخانه 120 بستر «امام خمینی» می‌گویند که کار ساخت این شفاخانه 97درصد پیشرفت داشته است و تا پایان ماه جوزای امسال آماده عرضه خدمات صحی می‌شود.

بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی والی بامیان، عبدالله سرحدی، روز دوشنبه، یازدهم ثور از این شفاخانه دیدار و میزان پیشرفت و نحوه کار آن را بررسی کرده است.

طبق این خبرنامه، حسین توکلی، مسئول اعمار شفاخانه «امام خمینی» به والی بامیان گفته است که تا کمتر از دو ماه دیگر اعمار ساختمان و بخش‌های این شفاخانه تکمیل و آماده ارایه خدمات صحی می‌شود.

شفاخانه 120 بستر «امام خمینی» در سال 1392 با هزینه کشور ایران اساس گذاشته شد. از آن زمان تاکنون کار این شفاخانه با سکتگی‌های روبرو بوده و هنوز کامل نشده است.

قرار است این شفاخانه در بخش‌های قلب، مغز، اعصاب، امراض کودکان، سیستم هاضمه و داخله عمومی خدمات ارایه کند.

دولت ایران معاش داکتران و تجهیز این شفاخانه را تا ده سال پس از افتتاح برعهده خواهد شد.

در حال حاضر شمار از بیماران ولایت‌های همجوار مثل غور، دایکندی و پروان نیز به شفاخانه ولایتی بامیان مراجعه می‌کنند. در حالی‌که این شفاخانه هنوز حوزه‌ای نشده ارایه خدمات برای چنین جمعیتی دشوار است.

توقع می‌رود با گشایش هرچه زودتر شفاخانه 120 بستر، دست نهادهای صحی ولایت بامیان در تداوی بیماران بازتر و سهولت‌ها برای مردم بیشتر شود.