تیتر نخست, جامعه, جهان, خبرها

شادترین کشور جهان کلاس شادی برگزار می‌کند

توسط - شادترین کشور جهان کلاس شادی برگزار می‌کند

 فنلاند کلاس پیشرفته شادی برگزار می‌کند تا به مردم کمک کند با «فنلاند درونی» (Inner Finn) خود ارتباط برقرار کنند.

مقام‌های گردشگری این کشور در شمال اروپا که در گزارش شادی جهانی عنوان «شادترین کشور جهان» را برای پنجمین سال متوالی از آن خود کرده است، خلوتگاهی ویژه راه‌اندازی کرده تا به مردم کمک کند دوباره با شادی ارتباط برقرار...