افغانستان, تیتر نخست, خبرها, مناطق مرکزی

وزارت تحصیلات عالی تدریس فقه جعفری در دانشگاه بامیان را رد کرد

توسط - وزارت تحصیلات عالی تدریس فقه جعفری در دانشگاه بامیان را رد کرد

وزارت تحصیلات عالی «حکومت سرپرست»، درخواست شورای علمای شیعه افغانستان مبنی بر تدریس فقه جعفری در دانشگاه بامیان را رد کرده است.

سایت بی‌بی‌سی فارسی به روز سه‌شنبه (22 حمل)، مصوبه‌ای از نشست وزارت تحصیلات عالی را منتشر کرد که در آن، شامل کردن فقه جعفری در نصاب تحصیلی دانشگاه‌های کشور، غیرعملی خوانده شده است.

این وزارت، فیصله کرده...