تیتر نخست, زنان

من زنم؛ فریادی از حنجره انسانیت

توسط - من زنم؛ فریادی از حنجره انسانیت

آمنه ابراهیمی

من زنم!

از آن زن‌هایی که برق شادی، شور و شوق از نگاه‌، ظاهر، تمام وجود و حتا رد پای‌شان نمایان بود. از آن‌هایی که صدای خنده‌های‌شان عالمی را به وجد و هیجان می‌آورد، اما خود همیشه در خلوتی به همان داشتن تکیه‌گاهی مستحکم و به همان بخت بلند می‌اندیشیدند و یک لبخند گرم گوشه لبان‌شان، گونه‌های‌شان را رنگی...