تیتر نخست, جامعه, گزارش روز, گزارش‌ها

روزگار بد یک دانش‌جو در بامیان؛ از آیسکریم‌فروشی تا سرگردانی در جستجوی کار

توسط - روزگار بد یک دانش‌جو در بامیان؛ از آیسکریم‌فروشی تا سرگردانی در جستجوی کار

روبروی مرکز آموزشی ما یک شرکت آیسکریم فروشی قرار دارد. کودکان و نوجوانان زیادی هرصبح برای تامین مخارج خانواده خود، با کراچی‌های‌شان به آن‌جا می‌آیند و پس از بارگیری مقداری آیسکریم، از آن‌جا به کوچه و پس‌کوچه‌های شهر بامیان می‌روند.

یک صبح که درس ما تمام شده بود، از حویلی مرکز آموزشی بیرون شدم. هشت‌ونیم صبح بود. در کوچه، زنگ...