8 مارس 2024  
 ستاگیدیا  

ریچارد بنت: “تمام زنانی که خودسرانه بازداشت و زندانی شده‌اند، فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند”

ریچارد بنت: “تمام زنانی که خودسرانه بازداشت و زندانی شده‌اند، فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند”

ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، از حکومت سرپرست خواسته است تا زنان مدافع حقوق بشر را که در زندان به سر می‌برند، رها کند.

آقای بنت در بیانیه‌ای که به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان انتشار داده، گفته است که در روز جهانی زن، من در کنار زنان و دختران افغانستان که به طور بی‌پیشینه‌ای با تبعیض بنیادی و نظام‌مند مواجه هستند، می‌ایستم. من شجاعت، ابتکار و رهبری آنان در روند حق‌خواهی را ستایش می‌کنم.

او از حکومت سرپرست خواسته است تا تمام زنان و دخترانی که به گفته او به طور خودسرانه بازداشت و زندانی شده‌اند را بدون هیچ قید و شرطی فورا آزاد نماید.

آقای بنت همچنان از حکومت سرپرست خواستار آن شده است که به حقوق زنان و حقوق زنان و دختران افغانستان از حمله حق آموزش، حق کار، حق سفر و مطالبه حقوق شان احترام گذاشته و مشارکت معنادار و برابر زنان در زندگی اجتماعی را تامین نمایند.

با فرارسیدن هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان، جنبش‌های اعتراضی و فعالان حقوق بشر افغانستانی با صدور بیانیه‌هایی، به ادامه حق‌خواهی پرداخته و نسبت به وضعیت کنونی زنان در افغانستان اعتراض کرده‌اند.

این در حالیست که در طی نزدیک به سه سال گذشته، تعداد زیادی از زنان، دختران، فعالان حوزه آموزش و حقوق بشر، روزنامه‌گاران و رسانه‌گران و منتقدین زندانی شده‌اند. ازین میان تعدادی از آنان پس از مدتی آزاد شده و عده‌ای نیز تا هنوز در زندان به‌سر می‌برند.