16 آوریل 2023  
 ستاگیدیا  

نزدیک به 450 تن در بامیان آزمون تثبیت سویه را سپری کردند

نزدیک به 450 تن در بامیان آزمون تثبیت سویه را سپری کردند

دفتر مطبوعاتی والی بامیان اعلام کرده است که امروز 449 تن از «عالمان دینی و خطبا» در یک آزمون تثبیت سویه اشتراک کرده‌اند.

طبق اعلامیه این دفتر، این آزمون زیر نظر کمتیه‌ای متشکل از ریاست‌های دانشگاه بامیان، معارف و محکمه برگزار شده است.

افرادی که در این آزمون موفق شوند برای شان سند معادل صنف دوازده و چهارده توزیع می‌شود.

عبدالله سرحدی، والی بامیان در شروع این برنامه توضیح داده که آزمون تثبیت سویه علما، یک میکانیزم علمی بوده و برای قانونی ساختن اسناد تحصیلی آن‌عده از علمایی که در مدارس دینی تحصیل کرده‌اند و یا اسناد تحصیلی ندارند، راه‌اندازی شده است.

گماردن افراد بدون مدرک تحصیلی در راس ادارات و برخی پست‌های مهم آن، از انتقادهایی است که در نزدیک به دو سال گذشته، همواره مطرح بوده است. با این حال، مسئولان «مسئولان حکومت سرپرست» تا کنون پاسخ قناعت‌بخشی در این خصوص به مردم ارائه نکرده‌اند.