27 آوریل 2023  
 ستاگیدیا  

دو تن به اتهام سرقت موترسایکل در بامیان بازداشت شدند

دو تن به اتهام سرقت موترسایکل در بامیان بازداشت شدند

دو تن به اتهام سرقت موترسایکل روز گذشته در شهر بامیان بازداشت شدند.

بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی فرماندهی امنیه بامیان این افراد روز چهارشنبه، 6 ثور در دو رویداد جداگانه بازداشت شده‌اند.

طبق خبرنامه، از نزد این افراد چهار موتر سایکل بدست آمده و به مالکان آن تحویل داده شده است.

خبرنامه افزوده که یکی از این افراد از سوی حوزه سوم امنیتی شهر بامیان بازداشت شده است.

افراد متهم برای بررسی بیشتر و تکمیل دوسیه های شان در نظارت مدیریت جنایی فرماندهی امنیه بامیان قرار دارند.