10 جولای 2024  
 ستاگیدیا  

معاشات زنان و مردان شاغل در افغانستان یک‌سان پرداخته می‌شود

معاشات زنان و مردان شاغل در افغانستان یک‌سان پرداخته می‌شود

کاهش معاشات زنان شاغل در ادارات دولتی از سوی حکومت سرپرست، انتقادات زیادی را برانگیخته بود، اما اخیر وزارت مالیه کشور اعلام کرده است که حقوق کارمندان زنی که عملا در ادارات مصروف انجام وظیفه هستند، به گونه برابر با مردان پرداخت خواهد شد.

سخن‌گوی وزارت مالیه تاکید کرده است که فقط آن‌عده از کارکنان زنی که به وظیفه نمی‌روند و در خانه‌های شان هستند، به پنج هزار افغانی کاهش یافته است. منظور زنان کارمندی است که پس از سقوط حکومت گذشته، از رفتن به وظایف شان منع شدند، اما هنوز برکنار نشده و حقوق شان را دریافت می‌کنند.

وزارت مالیه همچنان از پرداخت معاشات ماه جوزای کارمندان زن نیز خبر می‌دهد.

با صدور فرمان کاهش حقوق زنان شاغل به 5000 افغانی، باور بر این بود که تمامی کارمندان زن شامل این فرمان هستند. به همین دلیل تعدادی از کارمندان زن به خصوص در سکتور صحت دست به اعتراض نیز زده بودند و سایر کارمندان نیز با انتقاد ازین دستور، آن را ناعادلانه خوانده بودند.

با این‌وجود، کارمندان زن خانه‌نشین به شمول معلمین، استادان دانشگاه و سایر بخش‌ها، این میزان از حقوق ماهیانه را برای تامین مصارف و هزینه‌های زندگی شان ناکافی می‌دانند.

پست مدرنیزم (2)
پست مدرنیزم (2)
9 جولای 2024  
(1)پست‌مدرنیزم
(1)پست‌مدرنیزم
5 جولای 2024