31 جولای 2021  
 آمنه احمدی  

انتقاد جوانان ورزشکار از محدودیت دسترسی به تنها میدان ورزشی در بامیان

انتقاد جوانان ورزشکار از محدودیت دسترسی به تنها میدان ورزشی در بامیان

شماری از جوانان ورزشکار در بامیان از دسترسی محدود به استدیوم ورزشی شهید مزاری در مرکز بامیان شکایت دارند. آنان می‌گویند که اکنون استفاده از این میدان ورزشی، برای بیشتر جوانان این ولایت ممکن نیست.

امان علی‌زاده یکی از ورزشکاران بامیان به ستاگیدیا گفت:‌ «ما امیدوار بودیم که با به بهره‌برداری رسیدن استدیوم ورزشی شهید مزاری دیگر مشکلی به لحاظ نداشتن جای برای تمرینات نخواهیم داشت، اما فعلا وضعیت برعکس شده و اداره محلی نه تنها توجهی به این وضعیت ندارد که باعث بدتر شدن آن نیز شده است.»

ورزشکاران در بامیان طی سـالیان اخیر صدمات جانی جدی و بسیاری را به‌دلیل نداشتن مکانی برای برگزاری تمرینات ورزشی متحمل شده‌اند. آنان به‌دلیل نبود میدان روزشی مناسب، در هر مسابقه یا تمرینی، از ناحـیه دسـت، پا و سر صدمه می‌بینند. این جـوانان ورزشـکار  اکنون می‌گویند که با بسته شدن میدان ورزشی شهیدمزاری، میزان آسیپ‌پذیری ورزشکاران بیشتر شده است.

شریف سلطانی از دیگر جوانان ورزشکار در بامیان می‌گوید: «میدان ورزشی شهید مزاری در زمانی که خامه بود حداقل زمین هموارتر داشت، ولی حالا ما در جاهایی به تمرین می‌پردازیم که اصلا برای ورزش مناسب نیست و ممکن است به‌صورت جدی به ورزشکاران آسیب بزند.»

میدان ورزشی شهید مزاری در بامیان سه سال پیش از  بودجه شهرداری این ولایت با چمن مصنوعی فرش شده و به بهره برداری شد. از آن زمان تا کنون استفاده از این میدان ورزشی، برای بیشتر جوانان این ولایت ممکن نیست.

دسترسی جوانان ورزشکار به میدان ورزشی شهید مزاری پس از آن محدود گردید که حکومت برگزاری تمرینات و مسابقات ورزشی در آن را مشروط به پرداخت پول از سوی ورزشکاران کرد. اکـنون هر تیمی که بخواهد در این میدان ورزشی به مسابقه و تمرین بپردازد، باید در بدل آن پول بپردازند؛ چیزی که انتقادات تند ورزشکاران به‌همراه داشته است.

عبدالله حسینی یکی از جوانان بامیان گفته است که حکومت به رغم شعارهای خود در راستای حمایت از ورزشکاران، یگانه میدان ورزشی موجود در بامیان را از آنان گرفته است:‌ «حکومت توجهی به ورزشکاران ندارد و نمی‌خواهد کاری برای آنان انجام دهد. حداقل کاری که حکومت تا کنون برای ورزشکاران کرده بود سبزسازی میدان ورزشی شهید مزاری بود که حالا همان را هم از ما گرفته است. ما توان آن را نداریم که برای برگزاری تمرینات ورزشی خود پول بپردازیم.»

جوانان ورزشکار در بامیان سال‌هاست که از نبود امـکانات رنج می‌برند. نـبود میدان ورزشی مناسب یکی از بزرگ‌ترین مشکلات آنان است. هرچند دولت همواره گفته است که از این جوانان حمایت می‌کند اما به گفته آنان، تا کنون هیچ کاری در راستای حـل مشکلات‌شان انجام نیافته است. این ورزشـکاران گفته‌اند که اگر دولت واقعا به حمایت از آنان می‌اندیشد،‌ باید هرچه زودتر مشکل عدم دسترسی‌شان به میدان ورزشی شهید مزاری را رفع کند.

 با این حال مقام‌های حکومتی در بامیان تا کنون به این انتقادات ورزشکاران این ولایت، واکنشی نشان نداده‌اند.