17 ژانویه 2021  
 ستاگیدیا  

پلیس کودک ربوده شده بامیانی را به آغوش خانواده‌اش بازگرداند

پلیس کودک ربوده شده بامیانی را به آغوش خانواده‌اش بازگرداند

کودک هفت‌ماهه بامیانی که پنجشنبه هفته گذشته توسط یک زن از شفاخانه حوزوی بامیان ربوده شده بود، بعد از ظهر امروز از سوی فرماندهی پلیس این ولایت به خانواده‌اش سپرده شد.

زبردست صافی، فرمانده پلیس بامیان پس از تحویل‌دهی این کودک به مادرش به رسانه‌ها گفت که یک تن در ارتباط به ربودن این کودک، از سوی نیروهای پلیس بازداشت شده است.

آقای صافی افزود که 4 فرد مظنون دیگر نیز تحت تقعیب پلیس قرار دارند و ممکن است تا 24 ساعت آینده بازداشت شوند.

ربوده شدن کودک هفت‌ماهه از شفاخانه حوزوی بامیان، از نادرترین اتفاقاتی است که تا کنون در این ولایت به‌وقوع پیوسته است.