افغانستان, تیتر نخست, خبرها

«افغانستان چهارمین کشور در معرض بحران‌های بشری و بلایای طبیعی است»

توسط - «افغانستان چهارمین کشور در معرض بحران‌های بشری و بلایای طبیعی است»

اتحادیه اروپا می‌گوید که افغانستان چهارمین کشور در جهان است که درمعرض بحران‌های بشری و بلایای طبیعی قرار دارد.

 این نهاد بین‌المللی، امروز در تویتی گفته است که احتمال دارد تغییر اقلیم، آسیب بیشتری به زندگی مردم وارد کند.

اتحادیه اروپا نوشته است که «برای کاهش اثرات تغییر اقلیم و حمایت از مردم در یافتن راهکارهای مقابله با آن،...