10 ژانویه 2024  
 ستاگیدیا  

یکی از ناشران شهر کابل با خشونت بازداشت شد

یکی از ناشران شهر کابل با خشونت بازداشت شد

منابع از بازرسی کتاب‌فروشی‌های شهر کابل و بازداشت یک تن از ناشران از ساحه پل سرخ در شهر کابل خبر می‌دهند.

قاسم فرزام مدیر مسئول نشر واژه نوشته است که امروز چهارشنبه، افراد وابسته به حکومت سرپرست با حضور در پل سرخ، جایی که یکی از مراکز مهم نشراتی و کتاب فروشی‌های شهر کابل به شمار می‌رود، کتاب فروشی‌ها را بازرسی کرده و ضمن آنکه تعداد زیادی از کتاب‌ها را با خود بردند، یکی از ناشرانی که مانع کار این افراد شده بودند را نیز با خشونت، لت و کوب و انداختن کیسه سیاه بر سر وی، بازداشت کردند.

فروش کتاب و محصولات فرهنگی در گذشته رونق خوبی داشت و تعداد زیادی از اساتید، دانش‌جویان، فرهنگیان و سایر شهروندان، همه‌روزه کتاب‌های زیادی را از کتاب‌فروشی‌های پل سرخ به دست می‌آوردند، اما  پس از سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن حکومت سرپرست با رکود بی‌سابقه‌ای مواجه بوده و حتی تعدادی از ناشران فعالیت شان را متوقف کرده‌اند.

این در حالیست که چندی قبل، وزارت تحصیلات عالی نیز با صدور نامه رسمی، خواستار بررسی و تصفیه تمامی کتاب‌خانه‌های دانشگاه‌های خصوصی از وجود کتاب‌های سیاسی، کتاب‌های مغایر با فقه حنفی و کتاب‌هایی که مشکلات عقیدتی را به میان می‌آورند، گردیده بود.