3 ژوئن 2023  
 فریبا هاشمی  

بیش از 200 خانواده در بامیان بسته‌های پروسس لبنیات دریافت کردند

بیش از 200 خانواده در بامیان بسته‌های پروسس لبنیات دریافت کردند

ریاست حفاظت از محیط زیست بامیان می‌گوید که 80 خانواده در ولسوالی پنجاب و 130 خانواده دیگر در ولسوالی یکاولنگ این ولایت بسته‌های پروسیس لبنیات دریافت کرده‌اند.

این ریاست در خبرنامه‌ای که به روزهای پنجشنبه و شنبه منتشر کرده،  گفته که 4هزارو 300 کیلوگرام تخم رشقه کوهی در ولسوالی پنجاب و 5هزار و 700 کیلوگرام دیگر نیز به دهاقین دوازده شورا در ولسوالی یکاولنگ توزیع کرده است.

طبق خبرنامه، مشک، سطل، پیجی، صافی و پیمانه که برای اندازه‌گیری شیر استفاده می‌شود، از جمله وسایل پروسس لبنیات است.

ریاست حفاظت از محیط زیست بامیان گفته است که این مواد از طریق برنامه تسهیلات جهانی محیط زیست در هماهنگی با دفتر غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد به هدف تامین معیشت خانواده‌ها و مدیریت منابع طبیعی توزیع شده است.

در خبرنامه آمده که این پروژه شامل کشت انگوزه، کشت رشقه کوهی، ایجاد باغ‌های مثمر، جنگل کاری، توزیع تخم‌های مرغی، بسته پروسیس لبنیات و آموزش دهاقین است.

مشک، سطل، پیجی، صافی و پیمانه از جمله وسایل پروسس لبنیات است.