21 می 2024  
 ستاگیدیا  

وزیر امر به معروف: “نشرات رسانه‌ها باید به اصلاح جامعه و نسل جوان کمک کند”

وزیر امر به معروف: “نشرات رسانه‌ها باید به اصلاح جامعه و نسل جوان کمک کند”

محمد خالد حنفی در دیدار با جمعی از نمایندگان رسانه‌های خصوصی، سخن‌گویان ادارات دولتی و چهره‌های برجسته اجتماعی، روی مسایل مختلف به شمول فعالیت رسانه‌های خصوصی، صحبت کرده و رهنمودهایی بیشتری را ارائه کرده است.

درین دیدار وزیر امر به معروف حکومت سرپرست، از رسانه‌ها خواسته است تا نشرات شان را به‌گونه‌ای عیار کنند که منتج به اصلاح جامعه و نسل جوان کشور گردد تا نسل جدید با “فرهنگ اسلامی و افغانی” تربیت شوند. آقای حنفی همچنان تاکید کرده است که نشرات رسانه‌ها نباید در مغایرت و تضاد با شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان قرار داشته باشند.

گفته می‌شود که درین اواخر اداره استخبارات نیز در ولایت‌های مختلف از رسانه‌ها خواسته‌اند تا اصول شریعت اسلامی را در نشر برنامه‌های شان رعایت نمایند.

بعد از استقرار حکومت سرپرست، خبرنگاران و دست‌اندرکاران رسانه‌ای، در موارد زیادی بازداشت و بازجویی شده‌اند و حتی تعدادی از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به حبس نیز محکوم شده‌اند.

نهادهای حامی خبرنگاران همواره این‌گونه اقدامات حکومت سرپرست را در مغایرت صریح با قانون رسانه‌های همگانی دانسته و خواستار اقدام جدی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور مبنی بر عمل بر مبنای قانون رسانه‌های همگانی و جلوگیری از دخالت سایر ادارات در کار رسانه‌ها گردیده است.