3 می 2024  
 ستاگیدیا  

آمریکا از 2021 تا اکنون، بیش از 17 میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است

آمریکا از 2021 تا اکنون، بیش از 17 میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده است

شصت و سومین گزارش سه‌ماهه سربازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) با ارائه گزارش خود به کنگره آمریکا، به توضیح چگونگی مصرف 144 میلیارد دالر برای بازسازی افغانستان پرداخته است.

درین گزارش، آمریکا همچنان به عنوان بزرگ‌ترین کمک‌کننده به افغانستان خوانده شده و گفته شده است که از زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آگست 2021 تا اکنون، آمریکا بیشتر از 17 میلیارد دالر برای کمک به این کشور هزینه کرده است.

تامین صندوق اعتباری افغانستان، کمک‌های بشردوستانه و پذیرش پناهجویان افغانستان، مواردی اند که این پول در آن به مصرف رسیده است.

درین گزارش همچنان از دخالت حکومت سرپرست در امور کمک‌رسانی و توزیع کمک‌های بشردوستانه یادآوری گردیده و آمده است که تنها در ماه فبروری سال روان میلادی، 81 مورد از دخالت آن‌ها به ثبت رسیده است.

در کنار این امر اما، از تعلیق 730 پروژه کمک‌رسانی به افغانستان به علت دخالت حکومت سرپرست نیز تذکر رفته است.

مرتبط به طرح این پرسش که آیا تداوم و استمرار کمک‌های بشردوستانه آمریکا به افغانستان، به تقویت حکومت کنونی می‌انجامد یا خیر، از یک عضو پیشین شورای ولایتی نقل شده است که بمب‌گذاران انتحاری و خانواده‌های آنان از کمک‌های آمریکا مستفید می‌شوند.

در بخش دیگر این گزارش، گفته شده است که بانک مرکزی افغانستان از آمریکا خواسته است تا به این اداره کمک‌های فنی و تخنیکی ارائه نماید، اما دولت آمریکا به دلیل مشکلات قانونی و سیاست‌گذاری، این امر را منتفی دانسته است.