28 دسامبر 2023  
 ستاگیدیا  

هشت‌صد هزار مهاجر افغانستانی به‌گونه اجباری از کشورهای همسایه اخراج شده‌اند

هشت‌صد هزار مهاجر افغانستانی به‌گونه اجباری از کشورهای همسایه اخراج شده‌اند

با وجود شرایط بد اقتصادی حاکم در افغانستان، کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان، در اقدامی هماهنگ، دست به اخراج گسترده مهاجرین افغانستانی مقیم در آن کشورها زده‌اند.

عبدالسلام حنفی معاون رئیس‌الوزرای حکومت سرپرست، اخیرا از اخراج اجباری بیشتر از هشت‌صد هزار نفر پناهنده افغانستانی از کشورهای همسایه خبر داده است.

آقای حنفی اخراج اجباری مهاجرین افغانستانی را در مغایرت با تمام نورم‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی و حقوق همسایه‌داری توصیف کرد، اما افزود که آنان با تشکیل دادن کمیسیونی موفق به مدیریت معضل شده‌اند.

به گفته او، کمیسیون موظف با روی دست گرفتن تدابیر لازم، مهاجرین برگشت داده شده را در کمپ‌های موقت، اسکان داده و در کنار فراهم‌سازی مواد غذایی و خدمات صحی، برای هر خانواده به مبلغ ده هزار افغانی نیز کمک نقدی ارائه کرده است.

این در حالیست که به گفته آگاهان امور و گزارش‌های نشرشده در رسانه‌ها، با آنکه صدها هزار نفر از دو کشور ایران و پاکستان به اجبار عودت داده شده‌اند، اما توجه اکثریت سازمان‌های مددرسان به مهاجرین برگشته از پاکستان متمرکز گردیده و پناهندگانی که از ایران بر می‌گردند، از خدمات متوازن و عادلانه محروم هستند.