1 ژوئن 2023  
 ستاگیدیا  

MSF: چهل درصد زایمان در سال ۲۰۲۲ در بامیان بدون کمک مسلکی بوده است

MSF: چهل درصد زایمان در سال ۲۰۲۲ در بامیان بدون کمک مسلکی بوده است

سازمان داکتران بدون سرحد می‌گوید که در سال گذشته میلادی چهل درصد زایمان‌ها در بامیان بدون کمک مسلکی صورت گرفته است.

این سازمان امروز، 11 جوزا در گزارشی گفته که هشت مرکز صحی جدید را در نقاط  دورافتاده بامیان ایجاده کرده است.

به گفته‌ی سازمان داکتران بدون سرحدی، تیم‌های آنها بیش از یک هزارو200 مشاوره قبل از تولد و پس از زایمان، بیش از 3هزار و 400 مشاوره کودکان و 2هزار آزمایش کودکان سوتغذیه را در شفاخانه ولایتی بامیان انجام داده است.

این سازمان افزوده که خدماتش را در منطقه برای نیمه دوم سال 2023 توسعه می‌دهند.

به گفته‌ی داکتران بدون سرحد در بامیان مردم برای دسترسی به خدمات اولیه صحی مورد نیاز، دست و پنجه نرم می‌کنند.