31 جولای 2023  
 ستاگیدیا  

شکایت باشندگان «حیدرآباد و خشکک» مرکز بامیان از کمبود آب آشامیدنی

شکایت باشندگان «حیدرآباد و خشکک» مرکز بامیان از کمبود آب آشامیدنی

نویسندگان: راحله سلطانی و ذبیح الله حیدری

شمار از باشندگان روستاهای حیدر آباد و خشکک در چند کیلومتری جنوب شهر بامیان از سیستم نامنظم آب رسانی شکایت دارند. آنها می‌گویند که برای یک بشکه آب روزها منتظر می‌مانند.

بی بی گل یکی از باشندگان «حیدرآباد» می‌گوید که از هشت سال بدینسو که در این روستا زندگی کرده، همواره با کمبود آب آشامیدنی روبرو بوده است. به گفته‌ی بی‌ بی‌ گل، مردم محل هر خانواده 20هزار افغانی برای آب رسانی هزینه کردند، اما در حال حاضر «هر سه روز بعد در نل‌ها آب می‌آید و آن هم برای یک ساعت.»

مسوول شرکت آّب رسانی به آنها گفته است که به صورت کل کمبود آب وجود دارد.

زهرا، باشنده دیگر روستای حیدر آباد شکایت مشابهی دارد. او می‌گوید که اعضای خانواده‌اش مجبور اند از آب جوی برای نوشیدن استفاده کنند. او می‌گوید که حدود سه ماه می‌شود از نل ها آّبی جریان ندارد. زهرا گفت: « با آن هزینه‌ای که برای ساخت ذخیره آب شد، باز هم از کمبود آب رنج می‌بریم.»

سید امان، باشنده‎ی روستای «خشکک» نیز می‌گوید که با کمبود آب صحی مواجه اند. او که شغلش «چاه کنی» است، می‌گوید که سطح آب چاه‌های زیر زمینی در این منطقه حدود دو متر پائین آمده است.

محمد تقی، یکی از مسولان ذخیره گاه آّب در «حیدرآباد» است. او در پاسخ به شکایت‌های مردم از نحوه تقسیم آب می‌گوید که برخی از ساکنین محل پول آب شان را نمی‌پردازند و در استفاده از آن نیز تقلب می‌کنند.

با این حال، آنها هنگامی که سیستم آب رسانی را از طریق نل‌ها آغاز کرد، 111 مشترک داشت، در حالی که این رقم در حال حاضر به 95 خانه کاهش یافته است.

شمار از خانه‌ها در این مدت روستا را ترک کرده‌اند.

با این حال محمد تقی می‌گوید که مشکل آب صحی وجود دارد و او در کنار باشندگان حیدرآباد و خشکک از حکومت می‌خواهد که در این مورد توجه کند.

در همین مورد، صبور سیغانی سخنگوی والی بامیان به ستاگیدیا می‎‌گوید که حکومت محلی برنامه‎های برای مبارزه با‌ خشکسالی‎ در سطح این ولایت از طریق اداره‌های مرتبط روی دست دارند. سیغانی گفت که در حال حاضر کار ساخت کانال‌‎های آب به شکل پخته و اساسی در ساحات «داودی، بام سرای، سوماره» و دیگر نقاط بامیان جریان دارد.

او کمبود آب در روستای حیدر آباد را رد می‌کند و می‌گوید که این ساحه به منابع آب کافی دسترسی دارند. او گفت: «آب حیدرآباد از دریا تامین می‎شود و فعلا آب دریا کم است. به همین خاطر دو ساعت شب و دو ساعت در صبح به مردم آب می‎رسد.»

سخنگوی والی بامیان افزود که این روستا تنها در فصل بهار سال دچار کمبود اند و این وضعیت هم زودگذر است.