9 ژوئن 2024  
 ستاگیدیا  

والی بامیان: “تمام گداهای بامیان شناسایی و جهت فراهم‌سازی سرپناه و معاش ماهوار، جمع‌آوری و معرفی شوند”

والی بامیان: “تمام گداهای بامیان شناسایی و جهت فراهم‌سازی سرپناه و معاش ماهوار، جمع‌آوری و معرفی شوند”

اداره ولایت بامیان با نشر خبرنامه‌ای از برگزاری جلسه هماهنگی کمیته جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی در ولایت بامیان خبر داده است.

درین خبرنامه آمده است که مولوی عبدالله سرحدی والی بامیان که ریاست این جلسه را به عهده داشته است، در کنار قدردانی از مسئولین اداره مبارزه با مواد مخدر این ولایت در  راستای شناسایی و جمع‌آوری گداهای معتاد، تداوی و بازگرداندن دوباره آنان به آغوش خانواده‌های شان، تاکید کرده است که مسئولین ادارات ذیربط مکلفیت دارند تا گداها را از سطح شهر جمع‌آوری نمایند.

آقای سرحدی گفته است: “اعضای این کمیته موظف‌اند تا بصورت دقیق، بی‌طرفانه، بدون در نظرداشت تعصبات قومی و در یک فضای کاملا شفاف و عادلانه، تمام گداها را اعم از مردان و زنا، شناسایی نموده و جهت ثبت و ایجاد سرپناه و فراهم‌سازی تسهیلات زندگی به ادارات مربوطه معرفی نمایند تا از طریق ادارات ذیربط دولتی، سرپناه و معاش ماهوار برای آن‌ها فراهم گردد.”

درین جلسه والی بامیان به ادارات دولتی ذیدخل دستور داده است تا در خصوص شناسایی، گردآوری و ساخت سرپناه برای آنان، با موسسات همکار در بامیان به گونه هماهنگ عمل کرده و از پیشرفت روند کار به او گزارش دهند.

روند گردآوری افراد گدا و جلوگیری از تکدی‌گری، مدتی پیش از سوی حکومت سرپرست آغاز گردیده و در سراسر کشور ادامه دارد.