30 دسامبر 2020  
 ستاگیدیا  

اداره زراعت بامیان: در سال جاری ۷۰۰ میلیون افغانی در راستای حمایت از دهقانان هزینه شده است

اداره زراعت بامیان: در سال جاری ۷۰۰ میلیون افغانی در راستای حمایت از دهقانان هزینه شده است

اداره زراعت بامیان اعلام کرده است که در سال جاری، ۷۰۰ میلیون افغانی را در زمینه رشد زراعت در این ولایت به مصرف رسانده است. به گفته این اداره، هزاران دهقان و زراعت‌پیشه در سراسر بامیان از برنامه‌هایی که با استفاده از این مقدار پول برگزار شده‌اند، بهره‌مند گردیده‌اند.
عبدالوهاب محمدی، رئیس اداره زراعت بامیان گفت که در جریان سال مالی ۱۳۹۹، تحقیقات گسترده‌ای روی ۳۸ نوع کچالوی جدید و ۵۰۰ گونه گندم در یک فارم زراعتی در مرکز این ولایت صورت گرفته است.
آقای محمدی، هدف از انجام تحقیقات را شناخت واریته‌ها/ورایتی‌های جدید و پرحاصل گیاهان و نباتات زراعی خوانده‌ است.
بامیان از ولایت‌هایی است که اکثر ساکنان آن به زراعت و مالداری مصروفند. این پیشه نیز به دلیل شرایط جغرافیایی سرد و نامناسب، سود زیادی را نصیب آن‌ها نمی‌کند.
اداره زراعت بامیان گفته است که در سال جاری، به ۶۵۰۰ دهقانی که زمین‌های کمی برای زراعت را در اختیار دارند و همه‌ساله در زمین‌های خود کچالو زرع می‌کنند، بسته‌های کود کیمیاوی توزیع شده است. بر بنیاد گفته‌های مسئولان این اداره، این برنامه حمایتی، در قالب پروژه “مصئونیت غذایی و معیشت خانواده‌ها، اجرا شده است.
عبدالوهاب محمدی می‌گوید: “برای حمایت از دهقانان، ۲۹۴ ذخیره‌گاه کچالو، ۳۹‌ ذخیره‌گاه پیاز و ۱۰ سردخانه برای نگهداری میوه‌جات در نقاط مختلف بامیان اعمار شده و ۲۱ پایه دستگاه خشک‌کننده میوه نیز به باغداران توزیع شده است.”
آقای محمدی افزود: “توزیع ۳۷۳ متریک تن تخم اصلاح‌شده گندم برای کاشت خزانی به ۹۴۴۰ دهقان با همکاری برخی از موسسات، احداث باغ‌های میوه‌های مختلف در مساحت ۱۵۷۲ جریب زمین از طریق پروژه ملی باغداری و تطبیق ۵۰ پروزه جنگل‌داری که هرکدام ۳ جریب زمین را احتوا می‌کند و دادن ۲۱۷ میلیون افغانی قرضه به ۱۸۰۰ دهقان و اعضای کوپراتیف‌های زراعتی، از دیگر برنامه‌هایی‌اند که در جهت رشد زراعت در بامیان، افزایش تولیدات زراعتی و بازاریابی برای آن تطبیق شده‌اند.”
اداره زراعت بامیان‌ برای افزایش ساحات سبز این ولایت و حمایت از دام‌پروران/مالداران نیز برنامه‌هایی را در سال جاری به اجرا گذاشته است. بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی این اداره، توزیع ۵۰۰ هزار نهال اصلاح‌شده غیرمثمر به دهقانان، احیای ۲۲۹ هکتار چراگاه و واکسن ۹۲ هزار راس حیوان در برابر بیماری‌های تب مالت/بروسلوز و طاعون از جمله این برنامه‌ها هستند.
رئیس اداره زراعت بامیان با تاکید بر این‌که حمایت از زنان زراعت‌پیشه در این ولایت از اولویت‌های این اداره است، بیان داشت که در سال جاری، به منظور توان‌افزایی اقتصادی زنان، ۵۰۰ فارم مرغ‌داری و ۴۰۰ سبزخانه زراعتی برای آن‌ها ساخته شده است. به گفته او، توزیع ۱ هزار بسته ابزار پروسس لبنیات و ۲ هزار راس گوسفند شیری، از دیگر اقدامات انجام‌شده از سوی این اداره در این راستا است.
با این حال، دهقانان بامیان، خواستار تطبیق برنامه‌های حمایتی بیشتری از جانب دولت هستند. آنان می‌گویند که به دلیل نیود زمینه کار و اشتغال در سایر عرصه‌ها، رشد زراعت و دام‌پروری، تنها گزینه برای بهبود وضعیت اقتصادی‌شان است.