تیتر نخست, حقوق بشر

به‌یاد کاج‌های سرخ هزاره؛ نیم‌نگاهی به روند تاریخی نسل‌کشی هزاره‌ها

توسط - به‌یاد کاج‌های سرخ هزاره؛ نیم‌نگاهی به روند تاریخی نسل‌کشی هزاره‌ها

به شهادت آشکار تاریخ، به سرزمین نفرین‌شده افغانستان با شهامت و صراحت می‌توان لقب «قتل‌گاه هزاره‌ها» را داد. قتل‌عام هزاره‌ها، پیشینه دراز و دیرینی در این پهنه از جغرافیای جهان دارد. آن‌گاه که امیر غدار و خون‌آشام افغانستان یعنی عبدالرحمن‌خان جابر، سپاه صدهزارنفری‌اش را به‌سوی هزارستان رهسپار کرد تا از فوران خون شاه‌رگ هزاره‌ها جوی خون جاری کنند و از استخوان...