تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, سیاست

خودفروشی؛ زمینه‌ای برای وطن‌فروشی

توسط - خودفروشی؛ زمینه‌ای برای وطن‌فروشی

مفاهیم و اصطلاحاتی همانند ”خودفروخته“، ”مزدور“، ”نوکر اجانب“، ”وطن فروش“ و ”خاک فروش“، در ادبیات سیاسی کشور ما کاربرد وسیعی داشته است و دارد. با توجه به این که کشور تقریبا همیشه در بی‌ثباتی قرار داشته و هیچ‌گاهی حکومتی دارای مشروعیت کامل و قابل قبول برای تمامی شهروندان روی کار نبوده است، رقبای سیاسی برای کوبیدن و تضعیف طرف دیگر، اکثرا...