تیتر نخست, جامعه, جهان, خبرها

پژوهش‌گران: استفاده بیش از حد وسایل الکترونیک بر رشد کودکان تاثیر منفی دارد

توسط - پژوهش‌گران: استفاده بیش از حد وسایل الکترونیک بر رشد کودکان تاثیر منفی دارد

نتایج یک تحقیق تازه‌ی پژوهش‌گران امریکایی که درباره تاثیر استفاده از تلویزیون، تبلیت و تلفن‌های هوشمند انجام شده، نشان می‌دهد که به‌کارگیری این وسایل در مدت بیشتر از یک ساعت در روز از سوی کودکان، می‌تواند منجر به کندی روند رشد آنان گردد. پژوهش‌گران دریافته‌اند که این اثرات بیشتر رشد مهارت‌های ارتباطی (گفتن و شنیدن)، حرکی (نشستن، برخاستن، برداشتن اشیا و...