تیتر نخست, زنان, مصاحبه

زنان تجارت‌پیشه بامیان؛ تلاش‌گران بلندهمتی که در پی دستیابی به استقلال اقتصادی هستند

توسط - زنان تجارت‌پیشه بامیان؛ تلاش‌گران بلندهمتی که در پی دستیابی به استقلال اقتصادی هستند

بامیان در قریب به دو دهه گذشته در مقایسه با سایر ولایات افغانـستان، شرایط مـساعدتری برای حضور و مشارکت زنان در بخش­های مختلف داشته است. شهروندان این ولایت همان­‌گونه که در پذیرش سایر ارزش‌های انسانی نوین، پیش‌­گام ساکنان دیگر مناطق کشـور بوده‌اند، در زمینه برداشتـن موانع فراراه حضور، مشارکت و فعالیت زنان در حوزه‌های مختلف نیز جلوتر از همه‌­اند. در حال حاضر زنان...