تیتر نخست, روایت و یادداشت

بامیان در شرف وقوع یک فاجعه؛ فقر بیداد می‌کند

توسط - بامیان در شرف وقوع یک فاجعه؛ فقر بیداد می‌کند

نظیفه حیدری

سال‌هایی به­ درازای عمر چند نسل است که فقر و محرومیت و به­ تبع آن سیاه­‌بختی و رنج بی­‌حسابی، با سرنوشت ساکنان بامیان گره کور خورده است. جغرافیای خشن و نامناسب برای زراعت و مالداری؛ تنها شغلی که قریب به تمام این مردم از طریق آن تامین مایحتاج می­‌کنند از یک طرف و تبعیض و ستم تاریخی حکومت­‌های...