تیتر نخست, خبرها, مناطق مرکزی

دو ماه پس از افتتاح شهرک، هنوز برای مغاره نشین‌ها در بامیان زمین توزیع نشده است

توسط - دو ماه پس از افتتاح شهرک، هنوز برای مغاره نشین‌ها در بامیان زمین توزیع نشده است

مسؤلان دفتر ساحوی سازمان ملل در امور پناهندگان در بامیان می‌گویند که روند توزیع زمین برای مغاره‌نشین‌ها به دلیل انتقال ملکیت زمین از یک وزارت به وزارت دیگر متوقف و هنوز آغاز نشده است.

اشرف نیازی، مسؤل UNHCR در بامیان به روز چهارشنبه، 21 سرطان به ستاگیدیا گفت که زمین‌های که به خاطر اسکان مغاره نشین‌ها در شهرک مهاجرین و...