13 جولای 2023  
 سهیلا حصین  

دو ماه پس از افتتاح شهرک، هنوز برای مغاره نشین‌ها در بامیان زمین توزیع نشده است

دو ماه پس از افتتاح شهرک، هنوز برای مغاره نشین‌ها در بامیان زمین توزیع نشده است

مسؤلان دفتر ساحوی سازمان ملل در امور پناهندگان در بامیان می‌گویند که روند توزیع زمین برای مغاره‌نشین‌ها به دلیل انتقال ملکیت زمین از یک وزارت به وزارت دیگر متوقف و هنوز آغاز نشده است.

اشرف نیازی، مسؤل UNHCR در بامیان به روز چهارشنبه، 21 سرطان به ستاگیدیا گفت که زمین‌های که به خاطر اسکان مغاره نشین‌ها در شهرک مهاجرین و عودت کنندگان در نظر گرفته شده بود تا هنوز توزیع نشده است.

نیازی گفت که بر اساس درجه بندی ولایتی، این زمین‌ها باید از ریاست زراعت و مالداری به ریاست امورمهاجرین انتقال یابد و از آنجا که مؤسسه UNHCR پلان دارد 144 سرپناه در آنجا بسازد، به این منظور منتظر دریافت اجازه نامه از طرف حکومت سرپرست هستند.

او افزود که در حال حاضر انتقال ملکیت زمین از یک اداره به اداره دیگر به فرمان هیبت‌الله آخندزاده ممنوع است. با آن هم عبدالله سرحدی والی بامیان تلاش دارد که این موضوع در بامیان استثنا قرار بگیرد.

مسؤل UNHCR در بامیان نیز افزود که پروسه توزیع زمین و کار شهرک در حال حاضر به همین سطح باقی مانده است و همین که انتقال زمین از ریاست زراعت به ریاست امور مهاجرین صورت بگیرد کار آنها نیز آغاز می‌‌شود.

جیلیان تریگز، معاون سازمان ملل در امور پناهندگان اوایل ماه ثور امسال به بامیان سفر کرد و با حضور مسولان محلی این ولایت، شهرک مغاره‌نشین‌ها و عودت کننده کنندگان را افتتاح کرد.

این اقدام با استقبال ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان قرار گرفت.

اما بعد از گذشت حدود دو ماه، هنوز پیشرفتی در کار شهرک مغاره نشین‌ها دیده نشده است.­­

قرار است که این شهرک در دوازده هکتار ساخته شود و در روند اول ۱۴۴خانواده مغاره نشین اسکان داده شوند.

شناسایی این خانواده‌ها از سوی دفتر ولایتی UNHCR به همکاری اداره مهاجرین و عودت کنندگان بامیان برای اسکان در آن شناسایی شده‌اند.

صبور سیغانی، سخنگوی والی بامیان آن زمان گفت روند بعدی شناسایی مغاره نشین‌های باقیمانده نیز به‌ زودی آغاز می‌شود.

اما هنوز مشخص نیست چه تعداد مغاره‌نشین و عودت‌کننده بدون مسکن در بامیان باقی مانده‌اند و این روند شناسایی آنها چه وقت آغاز می‌شود.