افغانستان, تیتر نخست, جامعه, خبرها, سایر بخش‌ها

برنامه جهانی غذا: “سه میلیون کودک در افغانستان از سوء تغذیه رنج می‌برند”

توسط - برنامه جهانی غذا: “سه میلیون کودک در افغانستان از سوء تغذیه رنج می‌برند”

برنامه جهانی غذا گفته است که در حدود سه میلیون کودک در افغانستان با مشکل سوء تغذیه مواجه هستند. این نهاد جهانی وابسته به سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و کودکان را قشر آسیب‌پذیری دانسته است که بیشتر از دیگران از کاهش کمک‌های مالی بین‌المللی متاثر شده‌اند.

با این‌حال این نهاد تاکید کرده...