28 می 2024  
 سلیمان احمدی  

برنامه جهانی غذا: “سه میلیون کودک در افغانستان از سوء تغذیه رنج می‌برند”

برنامه جهانی غذا: “سه میلیون کودک در افغانستان از سوء تغذیه رنج می‌برند”

برنامه جهانی غذا گفته است که در حدود سه میلیون کودک در افغانستان با مشکل سوء تغذیه مواجه هستند. این نهاد جهانی وابسته به سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و کودکان را قشر آسیب‌پذیری دانسته است که بیشتر از دیگران از کاهش کمک‌های مالی بین‌المللی متاثر شده‌اند.

با این‌حال این نهاد تاکید کرده است که قادر است فقط به یک‌سوم از سه‌میلیون کودک درگیر با سوء تغذیه کمک نماید.

سازمان جهانی غذا پیشتر ازین گزارش داده بود که در حدود یک سوم جمعیت افغانستان با گرسنگی مواجه هستند و بیشتر از پنجاه فیصد شهروندان این کشور از روی مجبوریت غذای کمتری می‌خورند تا فرزندان شان غذای بیشتری بخورند.

با خروج نیروهای خارجی و سقوط نظام جمهوریت، افغانستان درگیر بحران اقتصادی گردیده و با فقط مفرط و گسترده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند. بیکاری تبدیل به فاجعه گردیده و میلیون‌ها انسان به‌دنبال آنند که به‌گونه‌ای روز را به شب برسانند و شب را به روز تا مرگ شان به تاخیر بیفتد.

با وجود کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی، هنوزهم آمارهای نگران‌کننده و تکان‌دهنده‌ای از گستردگی فقر در افغانستان به نشر می‌رسند و وخامت اوضاع را به نمایش می‌گذارند.