روایت و یادداشت

بامیان بی‌صدا؛ پیامد بی‌تفاوتی در قبال سرکوب حرکت‌های مدنی

توسط - بامیان بی‌صدا؛ پیامد بی‌تفاوتی در قبال سرکوب حرکت‌های مدنی

زمان احمدی

بامیان به‌عنوان شهری که نام پرآوازه‌ای در مدنیت داشت و تا همین یکی-دوسال پیش ساکنان آن در قبال تمام مـوضوعات مهم و تاثیرگذار بر زندگی و سرنوشت‌شان حساس بودند و میدان‌ها و اعراص دادخواهی هیچ‌گاهی خالی از حضور پرشکوه‌شان نبود، اکنون در سکوت محض و مطلقی فرو رفته است و هیچ صدایی به راحتی از آن برنمی‌خیزد؛ گویا...