تیتر نخست, گزارش روز, گزارش‌ها

سرگردانی و انتظار سرنوشت خانواده‌های با کودکان مبتلا به سوراخ قلب در بامیان

توسط - سرگردانی و انتظار سرنوشت خانواده‌های با کودکان مبتلا به سوراخ قلب در بامیان

مشتاق نه ماهه اولین فرزند عبدالحمید است. آنها در نواحی شهر بامیان زندگی می‌کنند. پدرش می‌گوید که او از وقتی به دنیا آمده بود همیشه ناآرام و مریض بود و اکثر اوقات سینه‌بغل می‌شد. او را بارها به شفاخانه ولایتی ‌بردند و برایش دوا ‌گرفتند، ولی نتیجه بخش نبود. بالاخره داکتران آنجا تصمیم گرفتند معاینات دقیقی داشته باشند تا اصل مشکل...