تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, سیاست

تروریستان خارجی و نقش فزاینده در تضعیف امنیت داخلی و فرامرزی

توسط - تروریستان خارجی و نقش فزاینده در تضعیف امنیت داخلی و فرامرزی

حضور فعال و سهم‌گیری فعال شمار زیادی از شهروندان تاجیکستان و پاکستان در حملات تروریستی بر اماکن مذهبی در افغانستان اگر آن‌گونه که ملا یعقوب وزیر دفاع حکومت سرپرست بر زبان آورده است، واقعیت داشته باشد، به خوبی نشان‌گر آن است که گروه‌های تروریستی از مرزها به داخل کشور نفوذ کرده و در نظر دارند تا گستره فعالیت‌های شان در افغانستان...