افغانستان, تیتر نخست, خبرها

گلبدین حکمتیار وادار شد تا خانه و دفترش را ترک کند

توسط - گلبدین حکمتیار وادار شد تا خانه و دفترش را ترک کند

بر بنیاد گزارش‌های نشرشده در رسانه‌ها، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان، وادار شده است تا خانه و محل کار خویش در شهر کابل را ترک گفته و به محل دیگری نقل مکان دهد.

کریم امین، یکی از اعضای رهبری حزب اسلامی افغانستان در گفتگو با رسانه‌ها گفته است که آقای حکمت‌یار از سوی نیروهای امنیتی حکومت سرپرست مجبور شده...