افغانستان, تیتر نخست, خبرها, فرهنگ و هنر, مناطق مرکزی

آثار کشف‌شده در میدان هوایی «شهیدمزاری» به ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان تحویل داده شد

توسط - آثار کشف‌شده در میدان هوایی «شهیدمزاری» به ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان تحویل داده شد

دوازده قلم آثار باستانی و خاک ساحه‌ی بودا که در جریان بازرسی در میدان «شهید مزاری» بدست آمده بود امروز به مسوولین ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان تحویل داده شده است.

به نقل از آژانس باختر، این آثار در نتیجه‌ی بازرسی «اتباع خارجی» کشف و ضبط شده است.

حبیب‌الله رسا، آمر جنایی میدان هوایی «شهید مزاری» می‌گوید که این...