30 می 2023  
 ستاگیدیا  

آثار کشف‌شده در میدان هوایی «شهیدمزاری» به ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان تحویل داده شد

آثار کشف‌شده در میدان هوایی «شهیدمزاری» به ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان تحویل داده شد

دوازده قلم آثار باستانی و خاک ساحه‌ی بودا که در جریان بازرسی در میدان «شهید مزاری» بدست آمده بود امروز به مسوولین ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان تحویل داده شده است.

به نقل از آژانس باختر، این آثار در نتیجه‌ی بازرسی «اتباع خارجی» کشف و ضبط شده است.

حبیب‌الله رسا، آمر جنایی میدان هوایی «شهید مزاری» می‌گوید که این آثار باستانی در چهار مورد از ماه قوس سال گذشته تاکنون بدست آمده است.

رسا گفت که در مورد اول، چهار قلم دانه‌جات و هشت قلم ظرف سفالی، سنگ‌های قیمتی، لوحه‌‌ی آهنی کوچک حکاکی‌شده کشف شد.

او افزود که در موردهای دیگر از قاچاق خاک، سنگ و کلوخ بودای بامیان جلوگیری شده است.

این مسوول میدان هوایی «شهید مزاری» توضیح داد:«مورد اول ۳/۹ کیلوگرام خاک که به رویت باستانی بوده، مورد دوم ۲۶۵ گرام خاک و ۳۹۰ گرام سنگ سیاه که به رویت خاک و سنگ باستانی است و مورد سوم هم ۳۱۰ گرام خاک که ظاهراً خاک باستانی، قدیمی و از بقایای خاک بودای بامیان است کشف و ضبط شده است.»

باختر

در همین حال رحمت‌الله رحمانی، آمر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان از مردم خواست که در صورت موارد مشکوک به آنها یا مسوولین امنیتی اطلاع دهند.

رحمانی گفت: «اگر متوجه می‌شوید که کسانی در جستجوی آثار باستانی هستند یا خودسرانه اقدام به کندن‌کاری می‌کند به اسرع وقت مسئولین امنیتی یا کارمندان ریاست اطلاعات و فرهنگ را در جریان بگذارید تا از قاچاق آثار باستانی در بامیان جلوگیری شود.»