تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست, جامعه, سیاست

روندهای طولانی در ادارات دولتی به تضعیف حکومت‌داری و توسعه می‌انجامد

توسط - روندهای طولانی در ادارات دولتی به تضعیف حکومت‌داری و توسعه می‌انجامد

افغانستان به عنوان کشور جهان سومی، چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای را در روند حکومت‌داری تجربه می‌کند. این کشور که در طول تاریخ طولانی خویش، کمتر از ثبات سیاسی برخوردار بوده است، به تبع کمتر حکومتی را از سر گذرانده است که با اندیشه توسعه‌گرایی به پیش رفته و حکومت‌داری را به سوی معیاری و مدرنیزه‌شدن سوق داده باشد.

یکی از...