تحلیل و دیدگاه, تیتر نخست

موانع و چالش‌های تطبیقی مدل اقتصاد بازار در افغانستان

توسط - موانع و چالش‌های تطبیقی مدل اقتصاد بازار در افغانستان

نظام اقتصادی بازار یا به تعبیری مدل بازار آزاد که از آن به‌عنوان نظام اقتصادی مسلط و تا حدی فراگیر در سطح جهان تعریف می‌­گردد، اصول و مفروضه­‌هایی را در خود دارد که تطبیق و عملی‌سازی آن در کشورها منوط و وابسته به فراهم شدن شرایط عینی و عملی برای اجرایی‌­سازی آن می‌­باشد. آدام اسمیت که از وی به‌‌عنوان...