افغانستان, تیتر نخست, حقوق بشر, خبرها

سلطان‌علی جوادی، مدیر مسئول رادیو نسیم از بند رها شد

توسط - سلطان‌علی جوادی، مدیر مسئول رادیو نسیم از بند رها شد

نزدیکان سلطان‌علی جوادی، مدیر مسئول رادیو نسیم، رهایی او را تایید کرده و می‌گویند که آقای جوادی امروز 18 حمل 1403 از زندان رها شده است.

آقای جوادی در ماه قوس سال گذشته، به اتهام همکاری با رسانه‌های بیرونی و تبلیغ در برابر نظام بازداشت و پس از محاکمه به یک‌سال زندان محکوم شده بود.

اینک بر اساس فرمان...