8 فوریه 2021  
 علی‌رضا رحیمی  

دکتر امین احمدی به مرخصی اجباری می‌رود

دکتر امین احمدی به مرخصی اجباری می‌رود

منابعی در قطر در صحبت با برخی از رسانه‌ها، تایید کرده‌اند که دکتر محمدامین احمدی، عضو هیات گفتگوکننده دولت افغانستان، به درخواست رئیس‌جمهور غنی به کابل برمی‌گردد. به گفته این منابع، آقای احمدی به مرخصی اجباری می‌رود.

این عضو هیات مذاکره‌کننده پس از آن به کابل فراخوانده شده که چندی پیش یک فایل صوتی منتسب به او، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این نوار گفته شده بود که «اشرف‌غنی محبوبیت خود در نزد جامعه جهانی را از دست داده و مردم هزاره نباید در جهت حمایت از او هزینه شوند.» در نوار هم‌چنان تاکید شده بود که «حکومت موقت آمدنی است و بدون آن، تامین صلح در کشور، ناممکن است.»

پس از انتشار این فایل صوتی، آقای احمدی در یادداشتی در برگه فیسبوک خود نوشت که هر کسی مالک حرف خود در فضای خصوصی با دوستان خویش است: «کسی حق ندارد به‌شکل غیرقانونی وارد فضای خصوصی افراد شده و سپس با استفاده از نام و عنوان وی کلیپ ساخته و وارد فضای عمومی کند.»

او پیش از این با انتشار یادداشت‌هایی که در فیسبوک، از چالش‌های فراروی گفتگوهای صلح پرده برداشته بود. آقای احمدی در تاریخ 30 جدی گفته بود که طالبان تمایل به مذاکره جدی روی مسائل مهم با جانب دولت افغانستان ندارد: «طالبان به این فکر می‌کند که بدون قطع جنگ و برقراری آتش‌بس، آزادی زندانیان خود را توسط امریکا عملی کند و همچنان بدون توجه به خواست عمومی به قطع جنگ، به جنگ و خشونت زیر نام جهاد تا تشکیل نظام «ناب اسلامی» ادامه دهد»

هیات گفتگوکننده دولت افغانستان با طالبان در قطر، تا کنون در مورد بازگشت این عضو خود به کابل، چیزی نگفته است. با این حال، کاربران شبکه‌های اجتماعی و آگاهان امور سیاسی می‌گویند که این امر، می‌تواند منجر به تضعیف جایگاه دولت در گفتگوهای صلح گردد.