25 می 2024  
 سلیمان احمدی  

پهلوهای پنهان رویداد تروریستی بامیان؛هزاره‌ها تروریست نیستند

پهلوهای پنهان رویداد تروریستی بامیان؛هزاره‌ها تروریست نیستند

حمله مرگ‌بار تروریستی بر گردش‌گران خارجی در مرکز شهر بامیان، که واکنش بسیار گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور به همراه داشت، زنگ خطر بسیار جدی را به صدا در آورده است.

بامیان در طول بیش از دو دهه گذشته چه در دوران نظام جمهوری و چه در زمان حاکمیت کنونی، همواره در شمار ولایاتی قرار داشته است که از بیشتری و مطمئن‌ترین ضریب امنیتی برخوردار بوده و کمترین رویدادهای امنیتی را تجربه کرده است. حمله به گردش‌گران و شهروندان خارجی، امری است که هرگز در تاریخ بامیان، روی نداده و از نوادر روزگار به‌حساب می‌آید.

بنابرین، این حمله که بدون شک توسط سازمان‌های تروریستی و استخباراتی به‌گونه ماهرانه و هدفمند طراحی و اجرا گردید، در پشت پرده مقاصد پنهانی را دنبال می‌کند که باید بدنبال افشای بود، تا دشمن را از رسیدن به اغراض شوم و پلیدی که در ذهن دارد بازداشت.

آنچه در بعضی از رسانه‌های مغرض و معلوم‌الحال مبنی بر اینکه متهم اصلی سازمان‌دهی و اجرای حمله یک ”فرد هزاره“ بوده است، روی خروجی قرار گرفت، حکایت از آن داشت که حلقاتی در نظر دارند از روی عمد و آگاهانه هزاره‌ها را متهم به ناامن‌سازی و همدستی با تروریزم کنند. زمانی که سایت وابسته به داعش، مسئولیت این حمله را به‌عهده گرفت، قضیه پیچیده‌تر از پیش شد و این ذهنیت ایجاد گردید که هزاره‌ها با گروه تروریستی داعش همکاری دارند و دست به تهاجمات تروریستی می‌زنند تا افغانستان را ناامن بسازند.

ناگفته پیداست که این رسانه‌های نفاق‌انداز و فتنه‌انگیز، آگاهانه در پی آنند که حکومت سرپرست را نسبت به هزاره‌ها که در صلح‌طلبی و زندگی مسالمت‌آمیز شهره شهر هستند، بدگمان سازند و با تحریک حکومت در برابر هزاره‌ها، فضای آکنده از آرامش و ثبات نسبی بامیان را متشنج ساخته و در نهایت جنگی را میان هزاره‌ها و حکومت کنونی به راه بیندازند.

در سوی دیگر، حتی اگر دشمن موفق به برانگخیتن جنگ و خشونت در میان نگردد و به اهداف ناسالم خویش نرسد، این احتمال به‌گونه قوی وجود دارد که ایجاد ذهنیت منفی نسبت به هزاره‌ها، ممکن است رویکرد بسیاری از مردم و گروه‌ها نسبت به هزاره‌ها را دچار تحول بنیادین کرده و رفتارها در برابر هزاره‌ها را در جهت منفی تغییر دهد تا این مردم بیشتر از در مضیقه قرار گرفته و با محدودیت‌ها و مشکلات بیشتر روبرو شوند.

حمله تروریستی بامیان بدون تردید، اولین و آخرین حمله نخواهد بود، زیرا تبلیغات که به دنبال آن در فضای مجازی به راه افتاده است، حکایت از آن دارد که روایت‌گران این جریان، به گونه سیستماتیک عمل می‌کنند و برای رسیدن به اهداف شان ممکن است حملات دیگری را در فرصت‌های دیگری اجرا کرده و پشتوانه تبلیغاتی بهتری برای شان دست و پا کنند.

بنابرین راه حل رفع دسایس آن است که تمامی طرف‌های دخیل باید بسیار هوشیارانه عمل کنند و با دقت تمام جریان را زیر نظر داشته باشند تا مبادا در کام توطئه‌ها سقوط کرده و با جریان فتنه همگام شوند.

بدون تردید حکومت سرپرست افغانستان نیز با توجه به وضعیتی که بر کشور حاکم است، قضیه را از تمام زوایا و جوانب بررسی می‌کند و اجازه نمی‌دهد تا بار دیگر آتش نفاق و خشونت شعله‌ور گردیده و افغانستان را به سوی جنگ داخلی سوق دهد و یا با اعمال محدودیت‌ها، هزاره‌ها را در تنگنا قرار دهد.

از سوی دیگر، هزاره‌ها نیز آن‌گونه که تا حال ثابت کرده‌اند، هوشیارانه به پیش خواهند رفت و با دقت تمام ثابت خواهند کرد که هیچ نقش و دخالتی درین رویداد تروریستی نداشته‌اند و هرگز نمی‌خواهند تا فضای صلح‌آمیز کنونی بامیان را متشنج ساخته و به سوی تنش حرکت کنند.